Program 202025/2 Årsmöte på Rödingen kl.18.30. Håkan Svensson visar bilder och berättar om familjens grönsaksodling i Mullsjödal. Kaffe, smörgåstårta, lotteri.

Inställd.19/3 Fröbytarcafé kl 18.30 på Rödingen. Vi byter fröer, plantor och blomskott med varandra. Ta med fröer, sticklingar du köpt eller samlat in själv. Fika,lotteri.

Inställd.16/4 Studiebesök på Ljusgårda i Tibro, företaget som odlar grönsaker i vertikala torn inomhus. Samling vid Rödingen kl.17.30.

Inställd. 9/5 Vi gör en utflykt till ett än så länge hemligt resmål. Mer information presenteras under våren på vår hemsida, facebook och under föreningsnytt i lokaltidningarna

Inställd. 2/6 Studiebesök på Roséns tomatodling i Skövde. Vi får även visning av deras bostadshus som är uppfört inuti ett växthus. Samåkning från Rödingen kl.17.30.

Inställd.23/6 Trädgårdsvisning hos Kerstin Peters’en i Skultorp.
Samåkning från Rödingen kl.17.30. Medtag eget fika.

Här är vi nu 17/5:
I veckan har vi haft ett utomhusstyrelsemöte. Vi avvaktar med beslut om att ställa in ytterligare möten. Vi önskar er en trevlig trädgårdssommar för vi har ju ändå våra växter att ta hand om. Hoppas att Ni får massa nya ideer och kanske diskuterar med varandra på lagom avstånd.

15/8 Studiebesök på Hagens plantskola, Hjo. Fredrik Montalba visar oss runt i anläggningen. Fotvandring i svårframkomlig terräng. Gummistövlar rekommenderas. Max 20p. Anmälan till
Sonja via epost sj.hjo55@gmail.com eller sms 0706-676880.
Samling vid Rödingen kl.17.30.

26/9 Gemensam Skördefest med Hjo kommun och andra aktörer. Se kommande annonser, vår hemsida och kommunens hemsida.

27/10 Vi binder egna kransar. Mer info kommer